Wyślij wiadomość
Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd.
Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd.
Kontrola jakości
Dom >

Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. Kontrola jakości

Kontrola jakości
Łączność
Łączność: Ms. Gina Li
Faks: 86-0755-2101-5736
Skontaktuj się teraz
Napisz do nas
Certyfikaty
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:ETSI EN 301489-1 V2.2.3 ETSI EN 301489-3 V2.1.1Test EN 62479:2010: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Numer:MTL22042801901C01
Data wydania:2022-05-09
Data wygaśnięcia:2026-09-19
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2006+A1:2009
Numer:ZKT-2019093744C
Data wydania:2019-09-19
Data wygaśnięcia:2026-09-19
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Numer:MTL22042801903S01
Data wydania:2022-05-09
Data wygaśnięcia:2026-07-09
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:EN 62479:2010Standards EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Numer:MTL22042801902C01
Data wydania:2022-05-09
Data wygaśnięcia:2026-07-07
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:IEC 62321-3-1 : 2013 , IEC 62321-7-1 : 2015 IEC 62321-4 : 2013 , IEC 62321-7-2 : 2017 IEC 62321-5 : 2013 , IEC 62321-6:2015 IEC
Numer:MTL22061401101E04
Data wydania:2022-06-20
Data wygaśnięcia:2026-07-07
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-4:2013,IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-5:2013,IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017
Numer:MTL22061401101E03
Data wydania:2022-06-20
Data wygaśnięcia:2026-11-28
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-4:2013,IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-5:2013,IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017
Numer:MTL22061401101E05
Data wydania:2022-06-20
Data wygaśnięcia:2026-05-09
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:EN IEC 55015:2019 EN 61547:2009Standards EN IEC 61000-3-2:2019EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Numer:MTL22042801903E04
Data wydania:2022-06-09
Data wygaśnięcia:2026-07-09
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Numer:MTL22042801903S04
Data wydania:2022-06-09
Data wygaśnięcia:2026-07-07
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2006+A1:2009 EN ISO 13849-1:2015
Numer:ZKT-2020050583C
Data wydania:2020-05-07
Data wygaśnięcia:2026-07-07
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:EN 62479:2010 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Numer:MTL22121901501C
Data wydania:2022-12-30
Data wygaśnięcia:2026-11-28
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:EN IEC 55015:2019 EN 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Numer:MTL22042801903E01
Data wydania:2022-05-09
Data wygaśnięcia:2026-05-09
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-4:2013,IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-5:2013,IEC 62321-6:2015IEC 62321-8:2017
Numer:MTL22060201901R01
Data wydania:2022-06-16
Data wygaśnięcia:2026-07-07
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-4:2013,IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-5:2013,IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017
Numer:MTL22061401101E02
Data wydania:2022-06-20
Data wygaśnięcia:2026-07-07
Chiny Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. certyfikaty
Standard|t:GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015
Numer:18720Q1096R0S
Data wydania:2020-08-06
Data wygaśnięcia:2026-07-08
Profil kontroli jakości

Kontrola jakości u producenta kołowrotów i systemów parkingowych polega na upewnieniu się, że wszystkie produkty spełniają wymagane normy i specyfikacje.Oto opis kluczowych aspektów kontroli jakości w tym kontekście:

 1. Kontrola materiałów przychodzących:

  • Dokładnie sprawdzaj i weryfikuj jakość wszystkich przychodzących materiałów i komponentów używanych w procesie produkcyjnym.
  • Przestrzegaj wstępnie zdefiniowanych kryteriów akceptacji i niezwłocznie reaguj na wszelkie materiały niezgodne.
 2. Kontrola jakości w trakcie procesu:

  • Wdrażaj punkty kontrolne i etapy kontroli podczas procesu produkcyjnego, aby monitorować jakość.
  • Przeprowadzaj testy, pomiary i kontrole, aby potwierdzić jakość produktu na każdym etapie.
  • Ściśle przestrzegaj standardów jakości i niezwłocznie usuwaj wszelkie odchylenia lub wady.
 3. Testowanie i kalibracja:

  • Wykorzystaj odpowiednie metody testowania, sprzęt i narzędzia do oceny wydajności i dokładności produktu.
  • Regularnie kalibruj sprzęt testujący, aby zapewnić dokładne wyniki.
  • Ustal kryteria akceptacji wyników testów i prowadź zapisy czynności testowych.
 4. Dokumentacja i zapisy:

  • Twórz i utrzymuj obszerną dokumentację, która śledzi działania kontroli jakości.
  • Udokumentuj raporty z inspekcji, zapisy z testów i raporty o niezgodnościach.
  • Zachowaj te zapisy do wykorzystania w przyszłości i do celów audytu.
 5. Działania korygujące i zapobiegawcze:

  • Identyfikuj i koryguj wszelkie niezgodności, odchylenia lub skargi klientów poprzez działania naprawcze.
  • Wdrażaj środki zapobiegawcze, aby uniknąć potencjalnych problemów z jakością.
  • Ustal systematyczne podejście do dokumentowania, monitorowania i oceny skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych.
 6. Szkolenie i kompetencje:

  • Przeszkolić zespół kontroli jakości i personel produkcyjny w zakresie procedur i technik kontroli jakości.
  • Zapewnić, aby personel odpowiedzialny za kontrolę jakości posiadał niezbędne umiejętności i wiedzę, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki.
 7. Ciągłe doskonalenie:

  • Wspieraj kulturę ciągłego doskonalenia, zachęcając pracowników do wyrażania opinii i sugestii.
  • Regularnie przeglądaj i analizuj procesy kontroli jakości, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
  • Wdrażanie środków w celu poprawy jakości produktów, wydajności i zadowolenia klientów.
 8. Zarządzanie jakością dostawcy:

  • Ustal kryteria i procesy oceny i wyboru wiarygodnych dostawców.
  • Regularnie oceniaj działania dostawców, aby upewnić się, że ich produkty spełniają wymagane standardy jakości.
 9. Zgodność i wymagania prawne:

  • Bądź na bieżąco z odpowiednimi wymogami prawnymi i standardami branżowymi.
  • Przestrzegaj wszystkich obowiązujących praw i przepisów regulujących produkcję bramek obrotowych i systemów parkingowych.
 10. Komunikacja i raportowanie:

  • Wspieraj otwarte kanały komunikacji w organizacji dotyczące kwestii kontroli jakości.
  • Niezwłocznie informuj odpowiednich interesariuszy o wszelkich problemach z jakością lub ulepszeniach.
  • Generuj okresowe raporty dotyczące działań i wyników kontroli jakości.

Skutecznie wdrażając te środki kontroli jakości, producent może zapewnić stałą jakość produktu, zadowolenie klienta oraz zgodność z normami i przepisami.

 

Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. kontrola jakości 0

Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. kontrola jakości 1