Wyślij wiadomość
Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd.
produkty
Aktualności
Dom > Aktualności >
Wiadomości firmowe nt Co to jest rozwiązanie Zento LPR?
Wydarzenia
Łączność
Łączność: Ms. Gina Li
Faks: 86-0755-2101-5736
Skontaktuj się teraz
Napisz do nas

Co to jest rozwiązanie Zento LPR?

2024-05-29
Latest company news about Co to jest rozwiązanie Zento LPR?

Co to jest rozwiązanie Zento LPR?

 

Rozwiązanie LPR składa się zazwyczaj z sprzętu, oprogramowania,i powiązanej infrastruktury zaprojektowanej do automatyzacji zarządzania parkingiem i procesów egzekwowania przepisów z wykorzystaniem technologii rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR) firmy ZentoOto przegląd komponentów i funkcji powszechnie występujących w rozwiązaniu LPR:

 

1. **ZentoKamery LPR**: High-resolution cameras equipped with optical character recognition (OCR) capabilities are deployed at entry and exit points of parking facilities to capture images of vehicles' license plates as they enter and leave.

 

2. **Platforma oprogramowania**: centralna platforma oprogramowania przetwarza obrazy wykonane przez kamery Zento LPR, wyciąga informacje o tablicach rejestracyjnych,i wykonuje różne funkcje, takie jak identyfikacja pojazdów, kontroli dostępu i egzekwowania prawa.

 

3. ** Zarządzanie bazą danych**: Oprogramowanie Zento LPR zazwyczaj integruje się z bazą danych zawierającą informacje o autoryzowanych pojazdach, posiadaczach pozwoleń, płatnych sesjach parkowania,i pojazdów z niewykonanymi naruszeniamiTa baza danych jest regularnie aktualizowana i synchronizowana z systemem LPR firmy Zento.

 

4. **Kontrolowanie dostępu i walidacja**:ZentoOprogramowanie LPR porównuje zebrane informacje o tablicy rejestracyjnej z bazą danych, aby ustalić, czy pojazd jest upoważniony do wjazdu lub wyjścia z parkingu.takie jak bramy lub bariery, są aktywowane w oparciu o wyniki walidacji.

 

5. **Pracowanie płatności**: W przypadku płatnych miejsc parkingowychZentoSystem LPR może być zintegrowany z modułami przetwarzania płatności w celu ułatwienia automatycznych płatności lub walidacji.kioski płatnicze, lub portale internetowe.

 

6. **Przestrzeganie i zarządzanie naruszeniami**:ZentoOprogramowanie LPR monitoruje aktywność parkingową w czasie rzeczywistym i identyfikuje pojazdy, które naruszają przepisy dotyczące parkowania, takie jak przekroczenie wyznaczonego czasu lub parkowanie bez ważnego pozwolenia.Automatyczne ostrzeżenia i powiadomienia są generowane, aby personel egzekwowania prawa mógł podjąć odpowiednie działania.

 

7. **Raportowanie i analiza**: Kompleksowe narzędzia do raportowania i analizy dostarczają informacji na temat wykorzystania parkingu, generowania przychodów, skuteczności egzekwowania przepisów oraz trendów w czasie.Dane te pomagają operatorom parkingowym optymalizować działalność i podejmować świadome decyzje.

 

8. **Zdolności integracyjne**:ZentoRozwiązania parkingowe LPR często oferują integrację z innymi systemami i usługami, takimi jak systemy kierowania parkingiem, systemy bezpieczeństwa, platformy zarządzania zezwoleniami i systemy zarządzania transportem,tworzenie bezproblemowego parkingu i poprawa ogólnej wydajności.

 

WykorzystującZentoDzięki technologii LPR operatorzy parkingowi mogą usprawnić operacje, zwiększyć bezpieczeństwo, poprawić doświadczenie klientów i zmaksymalizować potencjał przychodów.skuteczne wdrożenie wymaga starannego planowania, dostosowanie do specyficznych wymagań i bieżąca konserwacja w celu zapewnienia optymalnej wydajności.

najnowsze wiadomości o firmie Co to jest rozwiązanie Zento LPR?  0

Jak działa system zarządzania parkingiem Zento?

 

System zarządzania parkingiem działa poprzez wykorzystanie różnych technologii i procesów w celu skutecznego zarządzania parkowaniem pojazdów na wyznaczonym obszarze, takim jak parking, garaż,lub strefy parkingowej na ulicyOto przegląd funkcjonowania typowego systemu zarządzania parkingiem:

 

1. **Wjazd pojazdu**: Po przyjeździe pojazdu na parking zbliża się on do punktu wejścia, gdzie czujniki lub kamery wykrywają jego obecność.Użytkownicy mogą potrzebować interakcji z wystawcą biletów lub urządzeniem kontroli dostępu, aby uzyskać bilet parkingowy lub potwierdzić wejście.

 

2. **Uznawanie tablicy rejestracyjnej (LPR) **: W nowoczesnych systemach zarządzania parkingiemTechnologia Zento LPR może być wykorzystywana do automatycznego wychwytywania i rozpoznawania tablicy rejestracyjnej pojazdu, gdy wchodzi do obiektuUmożliwia to bezproblemowe wejście bez potrzeby fizycznych biletów lub potwierdzeń.

 

3. **Wytyczne dotyczące parkowania**: W większych obiektach parkingowych mogą być stosowane systemy kierownicze, które pomagają kierowcyemu skutecznie znaleźć dostępne miejsca parkingowe.Systemy te wykorzystują czujniki lub kamery do monitorowania obsługi poszczególnych miejsc parkingowych i wyświetlania kierowcom informacji o dostępności w czasie rzeczywistym.

 

4. **Płatność i zatwierdzenie**: w przypadku płatnych miejsc parkingowych użytkownicy są zazwyczaj zobowiązani do zapłaty za sesję parkowania przed wyjściem z obiektu.karty kredytowe/debetoweNiektóre systemy umożliwiają również płatności online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych.Użytkownicy mogą również mieć możliwość zatwierdzenia swojego miejsca parkingowego, jeśli mają prawo do bezpłatnego lub zniżkowego parkingu na podstawie określonych kryteriów (np.(np. potwierdzenie przez przedsiębiorstwo uczestniczące).

 

5. **Proces wyjścia**: Po opuszczeniu obiektu parkingowego użytkownik zbliża się do punktu wyjścia, gdzie czujniki lub kamery wykrywają obecność pojazdu.bariera wyjściowa jest automatycznie podnoszonaW systemach bez barierZentoTechnologia LPR może być wykorzystywana do weryfikacji płatności i umożliwienia bezproblemowego wyjścia.

 

6. **Przestrzeganie przepisów i monitorowanie**: w trakcie całej sesji parkowania system zarządzania parkingiem stale monitoruje aktywność parkingową, w tym godziny wejścia i wyjścia, czas pobytu,i zgodności z przepisami parkingowymiPracownicy służb ścigania mogą korzystać z urządzeń przenośnych lub aplikacji mobilnych do prowadzenia patroli i wydawania wezwania za naruszenia, takie jak przekroczenie limitów czasu lub parkowanie bez zezwolenia.

 

7. **Raportowanie i analiza**: Systemy zarządzania parkingiem generują raporty i analizy na podstawie zebranych danych, zapewniając wgląd w wykorzystanie parkingu, generowanie przychodów,skuteczność egzekwowaniaInformacje te pomagają operatorom parkingowym optymalizować działalność i podejmować świadome decyzje.

 

Poprzez integrację różnych technologii, takich jak LPR, przetwarzanie płatności i kierowanie parkingiem, systemy zarządzania parkingiem mogą usprawnić operacje parkingowe, poprawić komfort użytkownika,i zmaksymalizować potencjał przychodów dla operatorów parkingu.

najnowsze wiadomości o firmie Co to jest rozwiązanie Zento LPR?  1